Yabancı Uyruk Sigortası

Özel bir yönetmelikle 2013’ün Nisan ayında uygulamaya alınan ikamet izni alacak yabancılara, özel sağlık sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluk ile Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları,


İkamet izni alabilmeleri için de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.


Kısa dönem ikamet izni için bir yıllık özel sağlık sigortası yapılabilirken, bazı şirketler iki yıllık özel sağlık sigortası da yapmaktadırlar.


Hazine Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından Asgari olarak yaptırılacak özel sağlık sigortasının kapsaması gereken en düşük teminat yapısı duyurulmuştur, yeni bir duyuruya kadar, tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı olmalıdır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı olmalıdır. Daha üst teminatlarda poliçe yaptırılması mümkündür.


Ayrıca poliçe üzerinde, “Yabancı Uyruk Sigortası, 6/6/2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır” ifadesi mutlaka yer almalıdır. Oturma izni alındıktan sonra poliçenin iptal edilmesi mümkün değildir.