İnşaat (Tüm Riskler) Sigortası (C.A.R)

İnşaat All Risks Sigortası, inşaat projesinin ilk aşamasından itibaren başlayan ve projenin bitimine kadar geçen süre içerisinde doğa koşullarından meydana gelebilecek riskler, teknik ve insan kaynaklı risklere karşı ana teminatları ve ek teminatları ile koruma sağlayan sigortadır.


İnşaat All Risks Sigortası Teminatları

 • Yangın teminatı
 • Sel ve su baskını
 • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hava ve kara taşıtlarının çarpması
 • Hırsızlık
 • Personel kaynaklı riskler, kötü işçilik, dikkatsizlik, ihmal vb.

 • Ek Teminatlar
  İnşaat All risk sigortası kapsamına aşağıdaki riskler ek teminatlar ile ve /veya özel sözleşmeler ile teminat kapsamına alınabilir. Belirtilen bu riskler dışında istenen başka risk var ise değerlendirmeye tabi tutulur.


 • İş makineleri (CPM)
 • Geçici şantiye tesisleri (CPE)
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Nakliye ve fazla mesai masrafları
 • Çapraz sorumluluk
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketleri ve terörizm
 • 3.şahıs sorumluluk
 • Bakım devresi