Taşımacılık ( Lojistik ) Sektörü Sigortaları

Freight Forwarder Mesleki Sorumluluk Sigortası: Taşıyıcı araç sahibi, yük sahibi veya kiracısının, bir hizmet sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında, kendisinin veya yetki vermiş olduğu çalışanlarının hatası, ihmali, gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sözleşmenin karşı tarafının veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla, kendisine düşen hukuki sorumluluğu ve navlun üzerindeki menfaatini teminat altına alan bir sigortadır.


Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası: Ulusal taşımacılık yapan nakliyeci ya da taşıyıcıların, taşınan yüke karşı sorumlulukları gönderi adresinden teslim alınması ile başlar ve varış adresindeki teslime kadar devam eder. Taşıyıcı sorumluluk sigortası bu süre içerisinde taşıyıcının ya da nakliyecinin kusurundan kaynaklı, taşınan yüke gelebilecek zararlara teminat sağlayan sigorta türüdür. Bu sigorta olası bir hasar sonucunda poliçe şartları, kânun ve yönetmelikler kapsamında üçüncü şahıslar tarafından taşıyıcılara yapılacak olan rücuları ( davaları ) üstlenerek, onları koruma altına alır. Taşıyıcı sorumluluk sigortası, nakliyat sigortası yerine geçmez. Sadece taşıyıcının kusuru halinde ve taşıyıcının sorumluluk sınırları kapsamında taşınan yüke teminat sağlamaktadır.


Vinç Operatörleri Sorumluluk Sigortası: Vinç Operatörleri Sorumluluk Sigortası, vinç ile yapılan operasyonlar sırasında meydana gelecek kazaların sonucunda vinç operatörünün müşterisinin mallarına ve/veya üçüncü şahıslara veya mallarına gelebilecek zararları teminat altına alır.