Kobi Paket Sigortaları

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, işlerini güven ve süreklilik içinde yapmaya devam etmeleri için hazırlanmış paket sigortalardır. Paket içerisinde sunduğu hizmetlerle işletmeleri; doğa olaylarına, hukuki risklere, teknik problemlere ve insan kaynaklı risklere karşı koruma altına almaktadır. İşletmelerin faaliyet alanlarına göre değişen ihtiyaçlarına göre teminat yapısı da değişiklik göstermektedir.


Kobi Paket Sigortalarında temel olarak sağlanan güvence, işletmelerin iş yerlerini, demirbaşlarını ve çalışanlarını koruma altına almaktır. Kobi Paket Sigortaları içeriğinde mevcut olan genel teminatlar aşağıdaki gibidir:


 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Yangın ve infilak mali sorumluluk
 • Alternatif iş yeri masrafları
 • Deprem
 • Hırsızlık
 • Cam kırılması
 • Kiracılık, malik veya komşuluk mali mesuliyet riskleri
 • Ferdi kaza
 • Üçüncü kişi mali mesuliyet
 • Emniyeti suistimal
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör