Ferdi Kaza Sigortası

Ferdî kaza sigortaları, bir kaza sonucunda ihtiyaç duyulabilecek tedavi masrafları için ya da maluliyet, vefat gibi durumlarında poliçede belirtilen limitler doğrultusunda tazminat öder.


Kaza Sonucu Vefat Tazminatı
Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süreci boyunca ani, beklenmedik ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza neticesinde sigortalının vefat etmesi sonucu ölüm riskine karşı verilen teminattır.


Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Ek Teminatı
Sigorta süreci içinde ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının ani veya kaza tarihinden itibaren iki sene içinde daimi maluliyet riskine karşı verilen teminattır.


Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süresi içinde ani, ve beklenmedik şekilde sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu, kaza tarihinden itibaren bir sene içinde oluşacak doktor ücreti, ilaç, tıbbı tedaviler ile diğer tedavi masraflarını karşılayan teminattır.


Vergi Avantajı
Ferdî Kaza Sigortası için ödediğiniz primleri belirtilen oranda gelir vergisi matrahından düşebilir ve %15'e varan vergi avantajından yararlanabilirsiniz.