Dask

Doğal Afet Sigortaları Kurumu ( DASK ), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel bir kamu kuruluşudur.


Türkiye deprem riski yüksek olan bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu sebeple kanuni düzenlemeler ile Zorunlu Deprem Sigortası fonu oluşturmaya başlanmış ve söz konusu sigorta deprem nedeniyle oluşabilecek maddi hasarların tazminine yönelik devlet güvencesi haline gelmiştir.