Filo Sigortaları

Şahıs veya şirkete ait birden çok aracın tek bir fiyat ve teminat altında birleştirilerek kasko sigorta poliçesi yapılmasını ifade eder. Teminatlar kasko poliçesindeki ana yapı ile aynı olmakla birlikte sigorta şirketinin fiyat tespiti aşamasında filodaki araç sayısı, hasar geçmişleri, firma moralitesi gibi unsurları dikkate alınır. Ek teminatlar ile sigorta poliçe yapısı genişletilebilir.