SİGORTA ÇÖZÜM MERKEZLERİ
Sigorta Acenteleri ve Brokerları merkezleri dışında şube vasıtasıyla sigorta pazarlama ve satışı yapabilirler. Bu bağlam Şirin Sigorta Aracılık Hizmetleri merkezi dışında resmi şubeleri olan Sigorta Çözüm Merkezleri vasıtasıyla pazarlama ve satış faaliyeti yürütmektedir.

Profesyonel Sigorta Uzmanlarımız bulundukları bölgelerde yer alan Sigorta Çözüm Merkezlerimizde (SÇM) istihdam edilirler. SÇM’ler Türkiye genelinde tüm sigorta tüketicilerine ulaşabilecek mesafede ve yaygınlıktadır. SÇM’lerimiz alanında uzmanlaşmış ve kariyer planlamamız çerçevesinde ilgili bölgede istihdam edilen PSU’larımızın yönetiminden sorumlu Uzman Sigorta Danışmanı Yöneticilerimiz tarafından yönetilmektedir.

SÇM’ler ERP ve CRM sistemleriyle donatılmış yüksek teknolojik Insurtech ürünlerini kullanmakta ve müşterilerimize hızlı ve online hizmet verebilmektedir.

SÇM’lerde istihdam edilen sigorta teknik personellerimiz ve uzman PSU’larımız tüm sigorta ihtiyaçlarına yerinde ve nitelikli çözümler üretmekte, hasar ve hasar sonrası verdiği hizmetle yüzde yüz müşteri memnuniyetini hedeflemektedirler.

Şirin Sigorta Aracılık Hizmetleri, Türkiye geneli tüm illeri kapsayacak şekilde 200 SÇM ile Türkiye geneli hizmet vermeyi hedeflemektedir.

SÇM BAŞVURU FORMU