Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası kapsamında, sigortalıların sigortalanma süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafların karşılanmasını teminat altına almaktadır.


Özel sağlık sigortaları ikiye ayrılmaktadır:

 • Yatarak Tedaviler
 • Ayakta + Yatarak Tedaviler

 • Yatarak Tedaviler: Ameliyat, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Trafik Kazası Sonucu Diş, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil Müdahaleler, Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik, Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım, Tıbbi Malzeme, Ambulans gibi giderler ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanır. Ayrıca yurt dışı teminatı eklenmiş ise yurt dışı tedavileri de bu teminattan karşılanabilir.


  Ayakta tedaviler: Doktor Muayene, Tahlil, MR, Röntgen, İlaç, Fizik Tedavi, gibi ileri tanı yöntemlerini de içeren teminatlar, belirlenen ödeme yüzdesi oranında bu teminattan karşılanmaktadır.


  Ayrıca sigorta şirketlerinde satılan sigorta peketlerin de aşağıdaki teminatlarda bulunabilmektedir.

 • Doğum,
 • Check-up,
 • Diş,
 • Gözlük