Kasko Sigortası

Kasko Sigortası, aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. Hasar gerçekleştiğinde sigorta sahibini güvence altına alır. Zorunlu değildir, isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır.


Kasko Sigortası’nın ana teminatları çarpma, çarpılma, yanma ve çalınmadır. Ek teminatlar ise sigorta şirketlerine göre değişiklik göstermektedir.


Başlıca ek teminatlar ;

 • Ferdi kaza teminatı,
 • Deprem teminatı,
 • Sel ve su baskını,
 • Terör,
 • İhtiyari mali mesuliyet,
 • Eskime,
 • Yangın dışında oluşan zararlar,
 • Hasarsızlık koruma,
 • Yeni değer klozu,
 • Cam kırılması,
 • Kişisel eşya gibi
 • Asistans hizmetleri