Eğitim Sigortası

Beklenmedik şekilde başınıza gelebilecek yaşam kaybı ya da isteğinize göre kaza sonucu maluliyet durumunda, çocuğunuzun eğitimine devam edebilmesi için poliçede belirtilen tutarın tarafınıza ya da yaşam kaybı halinde menfaattarlarınıza ödenerek çocuğunuzun eğitim hayatının kesintiye uğramasını engelleyebilirsiniz.


Sigorta süresi, sigortanın başladığı yıldan itibaren kalan eğitim süresine göre belirlenir. En az 4, en çok 20 yıl olabilir.


Ödemeniz gereken sigorta primi, yaşınıza ve teminat tutarınıza göre hesaplanır. Çocuğunuzun yıllık eğitim gideri ve eğitim süresi ne kadar ise , teminat tutarı bunu kapsayacak şekilde oluşturulur. Teminat tutarı, çocuğunuzun her yıl kalan eğitim süresi ile doğru orantılı olarak azalır. Ayrıca ödenilen primleri asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirebilirsiniz.