Havacılık Sigortası

Freight Forwarder Mesleki Sorumluluk Sigortası: Gerek ulaşım gerek ticaret amaçlı kullanılan hava taşıtları için yapılan sigorta çeşididir. Uluslararası kurallar gereği hava taşıtları sigorta poliçeleri olmadan havalanamaz hizmet veremezler. Buna paralel olarak yer hizmeti alabilmeleri için sigorta poliçelerinin olma şartı aranır.


Ana Teminatlar

 • Hava Taşıtları Gövde Sigortaları
 • Hava Taşıtları Gövde Savaş, Terörizm Sigortaları
 • Hava Taşıtları Muafiyet Altı Sigortası
 • Hava Taşıtları, Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortaları
 • Hava Taşıtları Yolcu Mali Mesuliyet Sigortaları
 • Yük Ve Posta Sorumluluk Sigortası
 • Yolcu Ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdî Kaza Sigortaları
 • Pilotlar İçin Lisans Kaybı Sigortası
 • Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortaları
 • Mekanik Arıza Sigortası
 • Hangar Mali Sorumluluk Sigortası (Hangar Keeper’s, Tenants, Airport Operation Sorumlulukları)
 • Yedek Parça Sigortası