Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları, sigortalının sorumluluğu içerisinde tazmini gerektirecek zararları karşılayan sigorta türüdür. Sorumluluk sigortaları iki ye ayrılır, isteğe bağlı sorumluluk ve zorunlu sorumluluk sigortaları.


İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları

 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Mali Sorumluluk Sigortası
 • Ürün Geri Çağırma Sigortası
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası

 • Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

 • Çevre Kirliliği Sorumluluk Sigortası
 • Özel Güvenlik Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Atıklar Mali Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası