Trafik Sigortası

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre Zorunlu Trafik Sigortası her araç sahibi tarafından yapılması zorunlu olan trafik sigortasıdır. Zorunlu Trafik Sigortası yaşanabilecek kazalarda karşı tarafın maddi hasarını teminat altına alır.


Trafik Sigortası yılda bir kere yenilenen sigortadır. Trafik Sigortası olmadan trafiğe çıkan sürücülerin kolluk kuvvetleri tarafından belirlenmesi halinde araçları çekilir ve trafikten men edilierek cezai işlem uygulanır.


Trafik sigortası; karayolları trafik kanunu uyarınca her yıl yapılması zorunlu olan sigortadır. Herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına verilen hasarı, kabahat / kusur oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılar.