Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ( TSS )

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’nın geçerli olduğu ve sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sigortası için özel anlaşma yaptığı özel hastanelerde kullanılan sağlık sigortalarıdır.


Tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık sigortalarında olduğu gibi sigortalıların sigortalanma süresi içerisinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafların karşılanmasını teminat altına almaktadır.


Tamamlayıcı sağlık sigortaları

  • Yatarak Tedaviler
  • Ayakta + Yatarak Tedaviler