ANASAYFA HAKKIMIZDA İLETİŞİM
 
  Online Teklif Al
  Poliçe Vade Hatırlat
  Sık Sorulan Sorular
  Kasko Değer Listesi
  Kaza Tespit Tutanağı
   
 
 
Kasko Sigortası
Trafik Sigortası
İşyeri Sigortası
Konut Sigortası
DASK Sigortası
Sağlık Sigortası
Nakliyat Sigortası
Seyahat Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
 
Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası, gruptaki kişilerin veya kurum çalışanlarının herhangi bir kaza riskine karşı güvence altına almakta olup kaza sonucu vefat ve uzuv kaybı riskine karşı teminat sağlar.

Grup Ferdi Kaza Sigortası en az 10 kişinin biraraya gelmesiyle oluşturulan, özellikle kurumların çalışanları için tercih ettiği bir sigortadır. Ana Teminat, Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Sakatlık Teminatları'dır.

Kurum çalışanlarının veya gruptaki kişilerin ihtiyaçlarına göre bu teminatların yanında aşağıdaki teminatlar da ilave seçenekler olarak önerilmektedir.

Tüm teminatların deprem halinde geçerli olması için ek prim ödenerek deprem ek teminatı alınabilir.


Kaza Sonucu Maluliyet TeminatıSigortalı derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi malul kaldığı takdirde tıbbi tedavinin sona ermesi ve daimi maluliyetin kesinleşmesi durumunda poliçede belirtilen teminat tutarı kaza sigortası genel şartlarında belirtilen oranlarda sigortalıya ödenir.


Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak, kaza gününden itibaren bir sene zarfında tahsis edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) poliçede belirtilen teminat tutarı kadar sigortalıya ödenir.


Kaza Sonucu Gündelik İş Görememezlik Tazminatı Sigortalının sigorta süresi içinde geçirdiği ve poliçe kapsamına giren bir kaza sonucu oluşacak geçici sakatlık durumunda, en fazla 200 gün boyunca çalışamadığı her bir gün için verilen bir teminattır.

Bu teminat, ek prim ödenmesi ve ayrıca temel teminat ile birlikte kaza sonucu vefat ve kaza sonucu sakatlık teminatlarının da satın alınmış olması şartıyla satın alınabilir. 65 yaşından büyük kişilere Gündelik İş Göremezlik Teminatı verilmez.


Kimler Katılabilir? Bu sigortadan 16 - 65 yaşları arasındaki kişiler faydalanabilir.


Sigorta Süresi ve Prim■Sigorta süresi 1 (bir) yıldır. Devam etmek istediğiniz takdirde her yıl yenilenir.
■Teminatlarınızı seçiminize göre, Türk Lirası veya döviz cinsinden belirleyebilirsiniz.
■Primler, kişinin teminat miktarına ve meslek risk grubuna göre değişmektedir.